Skip To The Main Content
bg-photo-home4-1920
 • Quality Assurance Engineer

  Als Quality Assurance Engineer zal je werkzaam zijn binnen de nucleaire sector. De functie kadert binnen de nucleaire kwaliteit (QA) en waakt over de correcte toepassing en naleving van alle regels en procedures betreffende QA aankopen, herstellingen en investeringen met het oog op een veilige uitbating. De werken worden uitgevoerd in samenwerking met collega’s binnen het kader van een specifieke “Competence Center”. Er wordt gecommuniceerd met zowel interne diensten als externe partijen uit binnen- en buitenland. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Overleg met interne diensten (aankoop, technische diensten,...), alsook met externe partijen uit binnen- en buitenland (leveranciers, engineeringbureaus, controlediensten,…)
  • Analyse van aankoopdossiers, adviseren en ondersteunen van technische diensten en rapporteren op een redactioneel niveau
  • Controle en opvolging van het constructiedossier, vrijgave van verzending van leverancier naar de centrale toe, ontvangst in de centrale en vrijgave aan de interne diensten
  • Je wordt opgeleid in alle aspecten van de taken en verantwoordelijkheden en zal eveneens deelnemen aan studies en opleidingen
  • De functie biedt perspectieven op doorgroei naar een gespecialiseerd niveau met nieuwe en interessante uitdagingen

 • Materiaalkundig projectingenieur

  Als Materiaalkundig Projectingenieur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten in de afdeling Product Support binnen het team "Componenten and Devices". Hierbij bouw je expertise uit in een specifiek domein van de primaire farmaceutische en/of functionele componenten, medical devices, combination products en single use systems. Je werkt intensief samen met interne afdelingen zoals Productie, QA, Procurement , externe afdelingen (R&D, center functies) en met externe leveranciers van de betreffende componenten om de kwaliteit te garanderen. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Coördineren van het volledige proces, zowel voor nieuwe componenten als voor het verbeteren van bestaande processen. Genereren of evalueren van nieuwe ideeën, uitvoeren van haalbaarheidsstudies en risk assessments (tolerantieanalyse, FMEA, …), uitvoeren van testen en uiteindelijke implementatie in de productie
  • Je bepaalt de Critical Quality Attributes (kwaliteitsvereisten) van de componenten vanuit proceskennis (zowel verwerking in lokale processen als productieprocessen bij leveranciers) en vanuit materiaaleigenschappen, met het oog op productkwaliteit en patient safety. Je vertaalt deze vereisten in technische specificaties
  • Ontwikkelen en bepalen van de juiste meetmethodes voor controle (sample plans, test plans, Gage R&R studies)
  • Je profileert jezelf als specialist terzake door continu op de hoogte te blijven van de productie issues en feedback van de markt . Je analyseert deze info en gebruikt de nodige tools (6 sigma op green/black belt niveau, DMAIC, …) om verbeteringen te realiseren. Troubleshooting is een belangrijk onderdeel van je job.
  • Je werkt nauw samen met de leveranciers/productie om bij problemen de juiste acties te implementeren.
  • Je zorgt ervoor dat steeds gewerkt wordt in compliance met de geldende wetgeving.

 • Junior Financial Controller

  Als financial controller zal je de rechterhand zijn van de administratief en financieel directeur en verantwoordelijk zijn voor de volgende taken: - Analyse van de prestaties / productie van indicatoren en dashboards / controle van resultaten en analyse van prestatie-afwijkingen (verkoop, marge, prijsevolutie, productmix...); - Voorbereiding van maandelijkse en driemaandelijkse rapportages; - Opvolging van de voorraden en onroerende goederen; - Deelname aan het budgetproces / analyse van de verschillen; - Ontwikkeling en automatisering van belangrijke rapporten in samenwerking met de ITafdeling van de groep en het ontwikkelingsteam; - Ontwikkeling van ad-hocanalyses op verzoek van de financiële afdeling; - Ondersteuning van het jaarlijkse interne controleproces; - Monitoring van de risicomatrix en reflectie op de aanvullende controles die moeten worden ingevoerd.

 • Development Quality engineer (m/v)

  ls Development Quality Engineer biedt je ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten en processen door het definiëren van preventieve kwaliteit maatregelen. Je maakt deel uit van het kwaliteitsdepartement en rapporteert aan het hoofd van de afdeling. Tot jou takenpakket behoren:

  • Design, systeem en proces FMEA – proces eigenaar voor de business unit
  • D-FMEA moderator
  • De FMEA’s up te date houden en het integreren van andere processen zoals DVP&R, 8D, …
  • De link tussen de FMEA en het SPC & control plan verzekeren
  • Regelmatig beoordelingen uitvoeren om kwaliteit klachten van producten in de markt te verbinden met verbeteringen die aangebracht kunnen worden in het ontwerp van het product
  • Identificeren van mogelijke procesverbeteringen die de kwaliteit van het product ten goede komen

 • Project Engineer Engineering & Automation

  Als project engineer binnen het team Integration Applications ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en opvolgen van de validatie van industriële applicaties in de automatisatie. Je zorgt ervoor dat jouw projecten binnen budget en tijd worden opgeleverd met een maximum aan kwaliteit. De klanten zijn in dit geval de productie afdelingen die jouw applicaties zullen gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor volgende taken:

  • Proactief en samen met de klant op zoek gaan naar verbeteringen in de applicaties
  • Requirement analyse (UML) voor bestaande of nieuwe applicaties
  • Budget management van jouw projecten
  • Aansturen van software leveranciers
  • De implementatie van de applicatie in productie uitvoeren en verdere ondersteuning bieden
  • Testen en validatie uitvoeren in samenwerking met Quality Assurance

 • PE Medical labeling

  Opzetten, uitvoeren en opvolgen van de implementatie voor lancering van of wijziging van Finished goods presentaties of SF wijzigen. Wijzigingen kunnen van technische aard zijn voor de verpakkingslijn of kunnen betrekking hebben op het tekst gedeelte van bedrukte materialen. Bij lancering gaat het om nieuwe te bedrukken verpakkingsmaterialen. De Artwork en BOM planner is de contactpersoon voor de verschillende betrokken partijen (extern met de markt, maar ook alle betrokken Puurs afdelingen om een implementatie goed te laten verlopen) Dit met als doel voor juiste verpakkingsorder de juiste bedrukte verpakkingsmaterialen aan de lijn te voorzien. Elke Artwork en BOM planner krijgt een aantal produkten toegewezen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en zorg je zelf dat je een goed overzicht blijft behouden over alle taken die voor een artwork nodig zijn, zowel opvolging andere afdelingen als zelf de juiste acties op de juiste moment uitvoeren). Voor de andere produkten kan je als backup, gevraagd worden mee in te springen. Voor deze taak gebruik je verschillende globale computer systemen(SAP, E-palms, …) en lokale computer systemen (dachmar, RSS, PRS, …) maar ook de office tools worden gebruikt.

 • Tool Engineer Dies

  • Je ontwerpt transmatrijzen (Dies) in 3D CAD (Pro Engineer/Creo) volgens specificaties (plichtbundel en producttekening).
  • Technische ondersteuning aanbieden tijdens de bouw, het debuggen en de aanloopfase in de productie van matrijzen.
  • Het contact op punt zetten tussen de matrijzenbouwers en de operatoren.
  • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor jouw eigen ontwerp.
  • Technische ondersteuning verlenen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en processen.
  • Ook productveranderingen, kwaliteitsverbeteringen, fouten zoeken, procesoptimeringen en andere productiegerichte onderwerpen behoren tot je takenpakket.

 • Manufacturing Quality Engineer

  • Zowel tijdens de aanloopfase van nieuwe processen als bij (bestaande) serieproductie concentreer je jou op het debuggen en het bereiken van de serie doelstellingen voor de volledige value tream.
  • Je levert dagelijkse technische ondersteuning bij de productie vanaf de start van het productieproces (levering van de grondstoffen) tot aan het eindproduct (verpakt product, klaar voor verzending). Je bent dus ook de directe contactpersoon voor de operationele afdelingen.
  • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bewerken en opvolgen van interne en externe klantenklachten (3D/5D/8D).
  • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en de kwantiteit (OEE) van je productieproces.
  • Je staat in voor het definiëren en het coördineren van cost savings projecten om de productiekost te reduceren alsook het optimaliseren van processen met als doel stabiele en robuuste processen te sustainen.
  • Je definieert, in samenspraak met logistiek, een invest planning van werktuigen (wegens einde levensduur werktuigen, vervanging van werktuigen, toegenomen klantenwens ...).

 • Tool Planner

  • Nadat jouw collega's een spuitgiet- of stansmatrijs ontworpen hebben word jij verantwoordelijk voor de realisatie van het ontwerp. Je bepaalt welke onderdelen van een tool intern of extern gerealiseerd moeten worden rekening houdend met het beschikbaar budget en de vooropgestelde timing.
  • Je maakt de bouwplannen op voor de onderdelen die intern gemaakt worden en staat hierbij in nauw contact met de collega's van onze interne toolshop.
  • Je vraagt offertes op bij externe leveranciers en screent de markt naar mogelijk nieuwe partners.
  • Kortom, je zorgt voor een nauwgezette opvolging en bewaking van kosten, termijn en kwaliteit zowel intern als extern.
  • Tot slot lever je support bij de opmaak van offertes voor new tooling en tool optimeringen.

 • cost management engineer

  Als Cost management engineer ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een ontwerp dat zo kost efficiënt mogelijk is. Dit houdt in dat je:

  • het sales en presales proces ondersteunt en ervoor zorgt dat de verkoopprijs rekening houdt met alle parameters.
  • bij ontwikkeling van nieuwe concepten neem je deel aan het design proces. Je zorgt ervoor dat het ontwerp kost efficiënt is.
  • In het Life Cycle Management werk je mee aan projecten om ontwerp aanpassingen te begeleiden die tot een kost efficiënter ontwerp leiden.
  • de verkoopsafdeling ondersteunt bij het inschatten van leveranciersprijzen.
  • workshops organiseert en begeleidt om ideeën rondom kostenbesparingen te verzamelen. Op basis hiervan introduceer je projecten binnen de juiste teams en volg je de voortgang hiervan op.
  • op basis van de analyse van verschillen tussen concepten, maak je voorstellen tot standaardisatie en werk je deze uit met de betrokken partijen om tot een Design Guide Line te komen.

 • Projectingenieur (m/v)

  TE Connetivity is het engineering competence centre voor resolvers (inductieve hoeksensoren voor elektrische motoren). De product ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het uitwerken van het design, rekening houdend met kwaliteit, kosten, termijnen en klanttevredenheid.

  • Je werkt in nauw teamverband samen met de procesingenieur, de kwaliteitsingenieur en de klant.
  • UitwerKen verschillende concepten voor het mechanisch onderwerp.
  • De product ontwikkelaar is verantwoordelijk voor zijn design waarbij hij/zij zich zal steunen op technische benaderingen zoals DFMEA, tolerantierekeningen, FEM, beoordeling meetrapport, prototypes ...
  • De product ingenieur moet kwaliteitsbewust werken in een TS16949 omgeving.

 • Financial Controller (m/v)

  • Je houdt toezicht op en geeft soms leiding aan de financiële administratie, of een financiële of bedrijfseconomische afdeling.
  • Je geeft financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor.
  • Je zorgt voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen.
  • Je ontwerpt en beheert management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures.
  • Je bewaakt de financiële positie en resultaten van het bedrijf.

 • IP Counsel - Brussel

  You will be part of the Trademark & Patents team and have regular contacts with the other departments and clients. You will advise innovative companies and be intensively involved in all aspects of protecting their IP. You will advise clients about availability searches, protection strategies and filing of trademarks, domain names and designs. You will protect the client's interests by defining an IP strategy, dealing with different IP Offices, foreign authorities and agents. You will be drafting contracts, defending/assisting clients in disputes or negotiations with adverse parties. You will be their IP related business partner.

 • Finance Analist

  • Je houdt je bezig met de optimalisatie van het management.
  • Je onderzoekt de mogelijkheden om het management in het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.
  • Je bent verantwoordelijk voor de operating planning en financiële analyses.
  • Je geeft financieel-economisch advies aan het management.
  • Je neemt deel aan de projecten, zowel binnen als buiten de afdeling financiën.
  • Je ondersteunt de controller bij het opstellen van maand- en kwartaalrapportages en de jaarrekening.
  • Je ondersteunt de controller bij het opstellen van budgetten en meerjarenplannen.

 • Business Controller (m/v)

  • Je houdt je bezig met de optimalisatie van het management.
  • Je onderzoekt de mogelijkheden om het management in het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor stel je plannen op.
  • Je bent verantwoordelijk voor de operating planning.
  • Je stelt de huidige en de gewenste positie op van het bedrijf.
  • Je bepaalt een duidelijk doel en de mogelijkheid de mate van de vooruitgang te kunnen meten.

 • Finance Business Analist

  • Je controleert of de procedures worden nageleefd en je onderneemt hier proactief actie op.
  • Je voert diverse administraties inclusief maand- en jaarafsluiting. - Je coördineert de uitvoerende werkzaamheden en je fungeert als vraagbaak.
  • Je onderhoudt interne en externe contacten.
  • Je stelt diverse rapportages op voor het management team. - Je participeert in verbeteringsprojecten.
  • Je analyseert date m.b.v. Excel en je doet hierop verbeteringsvoorstellen.

 • Maintenance Coach

  Als Maintenance Coach begeleid je een team van techniekers en associaties, die je op professioneel als persoonlijk vlak ontwikkeld. Je bent verantwoordelijk voor de staat en werking van je installaties. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Verbeteren en ontwikkelen van processen voor onderhoud van installaties
  • Juiste omstandigheden creëren waarin preventief en correctief onderhoud kan worden uitgevoerd
  • Onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders
  • Onderhouden van goede samenwerkingsrelaties (zowel binnen Maintenance als binnen General Services)
  • Onderhouden van goede contacten met operations en planning binnen je BU
  • Deelnemen en/of leiden van vergaderingen (bv. met leveranciers)
  • Opvolgen van gemaakte afspraken
  • Administratieve taken (opmaken werkplanning, budget opvolging, …)
  • Respecteren van de veiligheid

 • Cleaning validation analyst

  Als cleaning validation analyst ga je te werk binnen het departement microbiologie om de kwaliteit het cleaning proces te analyseren en garanderen. Binnen de sector waar je tewerkgesteld wordt is controle van de productieomgeving binnen je werkkader belangrijk. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Het schrijven van protocollen binnen het kader van cleaning validatie
  • Interpreteren en rapporteren van verkregen data
  • Analyse van stalen uit het cleaning proces

 • QA Engineer Medical Devices – Systemen

  Als QA Engineer Medical Devies ben je verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en onderhouden van het systeem “Medical Devices”. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Evaluatie en implementatie van nieuwe regelgeving en standaarden/vereisten
  • Ondersteuning bieden aan andere departementen inzake van kwalitietstopics rond medical devices en combination products
  • Optimaliseren en implementeren van bestaande procedures
  • Organiseren, voorbereiden en voorzitten van de management review
  • Inhoud van Quality Manual en Quality Agreements bewaken

 • Project Engineer Product Support Biologicals

  Als project ingenieur product support ben je verantwoordelijk voor procesvalidatie en documentatie van interne projecten zoals verplaatsing van de afvullijnen en het vergroten van batch sizes. Als project ingenieur pas je je proces en product kennis toe om een succesvolle validatie van de procesveranderingen binnen de geneesmiddelenproductie te garanderen. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Uitvoeren van risico gebaseerde procesvalidatie
  • Het schrijven van documentatie voor regelgevende instanties
  • Voorzien van technische kennis ten zake materiaal, in-process, release en test-gerelateerde evaluaties
  • Het schrijven van technische documentatie. Deze functie vereist procesvalidatie en documentatie activiteiten voor de implementatie van een nieuw product in de site
  • Intensief samenwerken met technische experts over de hele site

 • Site Compliance Network Member

  Als Site Compliance Network Member kom je terecht in een multifunctioneel team en werkt samen met de R&D, global regulatory members en toeleveringsafdeling om de introductie van nieuwe producten te ondersteunen. Je bent verantwoordelijk voor de validatie en registratie van activiteiten van nieuwe producten. Je verzekert dat de productie- en testpraktijken voldoende gekwalificeerd zijn en in overeenstemming zijn met de voorschriften en beschrijving van de ingediende registratiedossiers. Om dit te bereiken, ga je volgende taken opnemen:

  • Uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen gedurende de proces en product-gerelateerde validatie (analytische, titraties, …)
  • Ondersteunen en op de hoogte brengen van regelgeving en wettelijke vereisten van nieuwe producten
  • Overhandigen van projectgegevens en ondersteunende validatiegegevens aan GCMC
  • Coördineren van implementatie

 • Compliance Officer

  Als compliance Officer is het je taak de bank te sensibiliseren voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Je voert de nodige controles uit op het cliënteel en de transacties. Je past de processen en procedures aan aan de wijzigende nationale en internationale wetgeving en regelgeving. Je kerntaken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Een expertise in kredietproducten ontwikkelen om de bank op gepaste wijze te adviseren (in overleg met het Juridisch Departement) op het vlak van de regelgeving inzake kredieten (consumentenkrediet, kredietkaarten, hypothecair krediet, investeringskrediet).
  • Binnen de bank de rol opnemen van aanspreekpunt van het compliance team voor onder meer kredieten, integriteit en opleiding.
  • Het regelmatig bijwerken van de compliance procedures, in het bijzonder de gedragscode, de integriteitspolitiek, de procedure geschenken en voordelen.
  • Een dagelijks toezicht houden op de conformiteit van de kredietactiviteiten: review van het marketingmateriaal, verkoopargumenten, opleidingsmateriaal, productprogramma’s, productieverslagen, tevredenheidsenquêtes, klantenklachten, call monitoring, incentive programma’s, verkoopprocedures …
  • Het opvolgen van het Compliance Training Program: het coördineren binnen het compliance team van de actualisering van het opleidingsdocument en het organiseren en controleren van de periodieke test voor de medewerkers van de bank. Het opvolgen van de opleidingen van de compliance medewerkers.
  • Compliance advies geven bij geschenken en voordelen (gepast? belangenconflicten?) en het bijhouden van een register hiervan.
  • Het uitvoeren en coördineren van de periodieke compliance controles in het controleportaal.
  • Het sporadisch uitvoeren van compliance controle missies in de u toegewezen domeinen.
  • Het in kaart brengen en actualiseren van de compliance risico’s via de compliance cartografie in de u toegewezen domeinen.
  • Het rapporteren van problemen bij de Head of Compliance.

 • Business Intelligence Engineer

  USG People is op zoek naar een analytische BI Engineer die initiatief neemt en de noden van de business kan omzetten in een technisch resultaat (rapportages, etc). Heb jij dankzij jouw ervaring een goede kennis van multidimensionale modeleringstechnieken, en koppel je jouw technische expertise aan een drive om de business inzicht te geven in cijfers en rapportages? Dan word jij misschien onze nieuwe BI Engineer! Volgende taken behoren tot jouw takenpakket:

  • Je beheert, creërt en onderhoudt datawarehouses en hun interfaces
  • Je zorgt voor een correcte werken van interfaces met bronsystemn
  • Je analyseert en onderhoudt ETL-processen.
  • Je stelt specificaties op voor het bouwen van query's op datawarehouses
  • Je benchmarkt de performantie van de diverse query's en datawarehouses
  • Je vertaalt functionele en technische wijzigingen aan bronapplicaties naar BI omgeving
  • Je denkt mee met de BI analysten over op te nemen data in het datawarehouse
  • Je bouwt ETL mappings en workflows op basis van source-to-target mappings
  • Je stelt testcases op
  • Je verzorgt 1ste lijnondersteuning aan de afdelingen Operations en Hosting Services m.b.t. de installatie van de BI applicaties en 2de en 3de lijnondersteuning aan eindgebruikers
  • Je adviseert gebruikers wat betreft het beheer van de Cognos-omgeving (beheren van gebruikers en instellen van gebruikersrechten)
  • Je volgt nieuwe ontwikkelingen in BI op en deelt die ontwikkelingen met het team
  • Je voorziet in de periodiek aflevering van performantierapporten (voortgang werkplanning, tijdsregistratie)

 • HRIS Consultant

  Als Human Resources Systems Analyst zorg je mee voor de realisatie van een performant HR-softwaresysteem. Je gaat actief op zoek naar de optimale processen om de dagelijkse dienstverlening van het HR-team zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Procesgericht en Analytisch • Je assisteert bij de opzet, uitwerking en beheer van het HR-softwaresysteem op het gebied van masterdata personeel, organisatiedesign en –structuur, payroll, competentiemanagement, talentontwikkeling (o.a. opleiding),… • Je ontwikkelt testscenario’s voor het invoeren van nieuwe programma’s en het updaten van bestaande programmering en staat ook zelf in voor het testwerk. • Je assisteert bij het opstellen en updaten van interne reglementen en procedures, gelinkt aan het HR-softwaresysteem. Veranderingsgericht • Je ondersteunt de correcte implementatie van nieuwe afspraken (wetswijzigingen, CAO afspraken,…) in de software. • Je werkt van A tot Z optimalisatieprojecten uit, waarbij bestaande processen verbeterd en geautomatiseerd kunnen worden. Klantgericht • Je bent master user van de HR-systemen (o.a. SAP) . • Je assisteert bij het opzetten, uitwerken en coördineren van opleidingen voor het personeel in de vestigingen omtrent HR-processen.

 • Junior Inventory Controller

  Als Junior Inventory controller zal je verantwoordelijk zijn voor het stockbeheer van afgewerkte producten voor de hele EMEA regio van alle merken. Hieronder een greep uit je takenpakket: - je maakt analyses van de voorraad - je rapporteert de cijfers - je zal uitzoeken wat er misliep bij bv. klachten en problemen detecteren - je voert diverse analyses uit voor de verschillende merken - je zal rapportages trekken uit SAP en de cijfers analyseren - je zal nauw samenwerken met de planners en acties voorstellen - je zal de cijfers steeds in een aantrekkelijke PowerPoint gieten en presenteren aan het Senior Management - je zal de huidige processen bekijken en optimalisaties voorstellen - je bent contactpersoon voor alles wat stockbeheer betreft

 • HR Legal Consultant

  Je adviseert als expert ondernemingen over de arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van tewerkstelling; Je treedt op als sparring partner naar onze klanten/ondernemingen en helpt hen bij de uitwerking van hun HR-beleid op juridisch vlak; Je bent o.a. actief in volgende domeinen : Flexibel werken en verlonen Loonoptimalisatie Policies, arbeidsreglementen Sociale audits Bijstand bij inspecties Begeleiding bij herstructurering Internationale tewerkstellingsstructuren Advies rond overlegorganen en om de 4 jaar begeleiding bij sociale verkiezingen Deze functie biedt veel diversiteit, veelvuldig klantencontact, de kans om expertise uit te bouwen en om mee te werken aan een groeiverhaal.

 • Equipment Qualification Engineer QC Chemistry

  Als Equipment Qualification Engineer QC Chemistry ben je verantwoordelijk voor de processen en procedures die betrekking hebben op equipment kwalificatie en equipment specifieke procedures. Volgende taken liggen binnen je verantwoordelijkheid:

  • Selecteren en aankopen van nieuw equipment op basis van URS info
  • Bepalen van qualification approach, opvolgen van system qualification activiteiten (IQ, OQ, PQ) en opleveren van alle bijhorende documentatie in lijn met regulatory en compliance vereisten
  • Toelichten van processen en procedures bij audits
  • Support bieden aan labocenters bij vragen, problemen, defecten, ...
  • Actieve participatie in het QMS system team Lab Equipment Qualfication

 • QC Officer

  Als QC officer ben je verantwoordelijk voor de analytische transfer gerelateerd aan nieuwe producten van en naar de site. Volgende taken liggen binnen je verantwoordelijkheid:

  • Je bent primaire AOC interface met externe transfer teams
  • Reviewen van transferdossiers (feasability, timing, resource/cost)
  • Bepalen van transferstrategie
  • Follow up van de transferactiviteiten
  • Leiden van een adhoc team van QC-analisten en supporteren bij troubleshooting
  • Product expert en primair QC contact tijdens de post-transfer fase tot het proces in routine gaat
  • Input geven bij complexe troubleshooting, regulatory en customor vragen
  • Follow up, interpretative van documenten voor stabiliteitsstudies
  • Supporteren van QC-activiteiten ivm efficiënt lab management

 • Quality Engineer

  Je zal ingeschakeld worden binnen een dynamisch Validation en Regulatory Quality Project als Quality Engineer. Volgende taken liggen binnen je verantwoordelijkheid:

  • Bewaken van validatie- en registratie-aanpak voor alle equipment van een productie-eenheid (vullijnen, autoclaven, HVAC, labosystemen, …)
  • Aanspreekpunt en Quality Authority voor validatie en compliance binnen de productie-eenheid
  • Aanspreekpunt in het team voor bepaalde processen (HVAC, sterilisatie, kalibratie, …). Expertise in deze processen opbouwen op basis van contacten met betrokken afdelingen.
  • Validatie en registratie autoriteit in investeringsprojecten voor aanpassingen en nieuwe installaties
  • Focus op productkwaliteit en compliance, begeleiden van projectteam en zorgen voor algemene awareness
  • Evalueren van validatie en registratie impact bij wijzigingen/change controls
  • Samenwerken met technische experts aan validatieplan en finale review van systeemvalidatie rapporten
  • Opstellen van nieuw registratiedossier en aanpassingen van bestaande, in samenwerking met global registratie en experten van de site

 • Microbiologische Validation Analyst

  Als Microbiologische Validation Analyst ben je verantwoordelijk voor het plannen, opvolgen en uitvoeren van studies/testen die behoren tot het jaarlijkse herkwalificatieprogramma voor temperatuursdistributiestudies van geklimatiseerde ruimten (frigo’s, diepvriezers, klimaatkamers, …). Volgende taken liggen ook binnen je verantwoordelijkheid:

  • Verwerken, evalueren en rapporteren van testresultaten
  • Support leveren aan sterilisatievalidatie projectingenieurs n.a.v. wijzigingen aan equipment of bij initiële validatie

 • Softwaretester (m/v)

  • Je voert de test cases en de test scenarios uit, rapporteert de defects en hertest indien nodig
  • Je bewaakt de continuïteit en de stabiliteit van de eindproducten
  • Je zorgt ervoor dat test activiteiten in staat zijn om de applicaties af te stemmen op de business requirements
  • Je test niet alleen de GUI, maar ook de processen erachter
  • Je zorgt ervoor dat applicaties de wensen van end-users vervullen, en identificeert proactief problemen
  • Je schrijft test scripts, test cases en test scenario’s en voert deze uit
  • Je analyseert de test resultaten om defecten te ontdekken en op te lossen
  • Je zorgt ervoor dat de nieuwe software voldoet aan functionele eisen en interface specs
  • Je documenteert je werk betreffende de ondernomen testen, de resultanten, de activiteiten en de pogingen ondernomen om problemen op te lossen
  • Je bent een ambassadeur van testen binnen jouw team
  • Je werkt volgens de agile principes
  • Je draait actief mee in de development teams als test engineer en dit in nauwe samenwerking met de ontwikkelaars en analisten.

 • Product Owner

  De product owner draagt eindverantwoordelijkheid over een succesvolle, rendabele marktontplooiing van zijn/of haar product.

  • Input en feedback verzamelen bij stakeholders/klanten/accountmanagers/…
  • Onderzoeken welke suggesties bijdragen aan de value van het product
  • Op basis van deze input, doelstelling en richting van product bepalen
  • Realistische roadmap samenstellen om doelstelling te bereiken (prioriteiten stellen, beslissen wat wel en niet zal gebeuren)
  • Roadmap communiceren naar de organisatie en klanten
  • Ontwikkelteam begeleiden bij opleveren van de roadmap met oog op tijd, budget en scope. Concrete vragen over de verwachte werking van het product beantwoorden, het team coachen en motiveren.
  • Bijsturen van ontwikkelteam op basis van feedback uit de markt
  • Samenwerken met Sales en Marketing om het product aan de markt te brengen (product offering uitbouwen, presales materialen ontwikkelen, marketingstrategie bepalen, …)

 • Developer (m/v)

  Als developer bij onze klant maak je deel uit van een product team waarbij je samen met de rest van het team ervoor zorgt dat het ontwikkelde product voldoet aan de functionele en technische vereisten van onze gebruikers.

  • Je implementeert de beschreven requirements.
  • Je bent kritisch voor de requirements en challenged deze waar nodig
  • Je zorgt ervoor dat je tijdens de ontwikkeling rekening houd met het grotere geheel
  • Tijdens de implementatie hou je rekening met architecturale eisen van het team
  • Je zorgt ervoor dat automatische testen je code afdekken
  • Je waakt dat tijdens het technisch ontwerp en de ontwikkeling, de behoeften en wensen van de gebruiker op een correcte manier worden geïmplementeerd.
  • Je staat eveneens het testteam bij

 • Functioneel Analist (m/v)

  Als Functional Analyst zal je bij de klant deel uitmaken van een product team waarbij je samen met de Product Owner ervoor zorgt dat het ontwikkelde product voldoet aan de functionele vereisten van onze gebruikers.

  • Je achterhaalt & documenteert doormiddel van workshops, bevragingen, … de functionele en niet-functionele requirements. ·
  • Van elke mogelijke requirement heb steeds aandacht voor de ‘waarom’
  • Voor elke uiteindelijk requirement beschrijf je een elegante oplossing op het juiste abstractie niveau
  • Je legt de gewenste functionaliteit uit aan het technisch team en coördineert mee het ontwikkelproces
  • Je waakt dat tijdens het technisch ontwerp en de ontwikkeling, de behoeften en wensen van de gebruiker op een correcte manier worden geïmplementeerd.
  • Wanneer nodig zorg je voor de nodige impact analyses
  • Je staat eveneens het testteam bij en valideert de eindresultaten.

 • Chief Accountant

  Als Chief Accountant zal je verantwoordelijk zijn voor de algemene boekhouding van een familiale KMO. Hierbij zal je een team van twee hulpboekhouders aansturen en zelf hands-on meedraaien. Hierbij een overzicht van jouw taken: - maand- en jaarafsluitingen en de bijhorende reporting - verantwoordelijk voor de kritische analyse van het resultaat alsook de correctieve maatregelen, indien nodig - meewerken aan de jaarlijkse budgetvoorbereiding en coördineren en stroomlijnen van de financiële processen - behandelen van probleem kwesties en geschillen met de interne en externe partners - beheren van projecten betreffende de optimalisatie van activiteiten en processen binnen uw afdeling - onderhouden van het contact met Sociale secretariaten - assisteren bij het beheren en aanpassen van contracten en met het onthaal van nieuwe medewerkers - op de hoogte blijven van alle nieuwigheden op vlak van sociale wetgeving

 • Junior Project Controller

  Als Junior Project Controller ben je verantwoordelijk voor de financiële opvolging van een aantal projecten. Je komt terecht in een dynamisch jong team en rapporteert aan de teamleader. Hierbij een greep uit je takenpakket: - Je voert berekeningen uit om een volledige en nauwkeurige offerte aan de klant te kunnen bezorgen. - Je zal de hoeveelheid materialen en het aantal werkuren voor het project inschatten - Je zal de kostprijs van een werf berekenen, de uitgaven controleren en de prijzen actualiseren - Je stelt de nacalculatie op - Je verzekert het contact tussen klant en technische dienst (klantenservice, advies) - Je volgt je offertes van werven nauwgezet op - Van zodra een werf in uitvoering gaat, geef je de nodige informatie door aan de werfleider die deze werf operationeel zal opvolgen - Je blijft verantwoordelijk voor de verdere financiële opvolging van je projecten. Je maakt de facturen op (in nauw overleg met de verantwoordelijke werfleider) en behandelt eventuele protesten. Je doet indien nodig nog verdere berekeningen en nacalculaties - Je garandeert steeds de back-up van je naaste collega's - Je hebt bij voorkeur een master diploma binnen de financiële sector

 • Operational Manager Production

  Als Operational Manager Production ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse GMP mRNA productie activiteiten. Je ondersteunt en coacht de Aseptic Production Associates die de activiteiten uitvoeren in een aseptische clean room omgeving. Volgende taken liggen binnen je verantwoordelijkheid:

  • Samenwerken met QP, QC Lead en QA Lead
  • Dagelijkse organisatie van de productie activiteiten
  • Verzekeren dat al het startmateriaal en de instrumenten aanwezig zijn
  • Indien nodig, deelnemen aan de productie activiteiten
  • Onderhoud en hygiëne van de clean rooms
  • Verifiëren van documenten voor finale verificatie door QA en QP
  • Escaleren van deviaties en initiëren van wijzigingen en CAPA’s
  • Opvolgen van processen en verbeteringen in kwaliteit
  • Opvolgen van productie orders van klanten

 • Automatiseringsingenieur

  Als Automatisering Ingenieur ben je verantwoordelijk voor de elektro en mechanische ontwikkeling van de machines. Hierbij behoort ook de ontwikkeling van de bijhorende software (o.a. veiligheid en de programmeerbare controller PLC). De Automatisering Ingenieur volgt en stuurt de opbouw van nieuwe machines nauw op. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Verantwoordelijk voor de opstart van nieuwe machines
  • Analyseren en oplossen van storingen
  • Rechtstreekse rapportering aan de Manager van elektrische ontwikkeling

 • Validatie Ingenieur

  Als Validatie Ingenieur ben je verantwoordelijk voor het opstarten van nieuwe productie-instrumenten en controleren van de kritische parameters. Volgende taken vallen onder je verantwoordelijkheid:

  • Nagaan welke parameters van de instrumenten de kwaliteit van het eindproduct kunnen beïnvloeden
  • Ontwikkelen van testen om deze parameters te beschrijven
  • Interpreteren van validatieresultaten en indien nodig acties ondernemen
  • Opvolgen van validatie-status van instrumenten
  • Herkwalificatie van de instrumenten
  • Opstellen van documenten

 • Regulatory Affairs Officer

  Als RA officer kom je terecht bij de afdeling Regulatory Affairs die verantwoordelijk is voor het samenstellen/aanpassen van geneesmiddelendossiers voor de registratie van de producten. Volgende taken horen bij je verantwoordelijkheid:

  • Verzamelen van informatie/gegevens voor het samenstellen van de registratiedossiers
  • Opstellen/updaten van documenten
  • Beantwoorden van chemisch-farmaceutische vragen voor volksgezondheidsautoriteiten
  • Nauwe samenwerking met andere afdelingen (QC Compliance, R&D)

 • Compliance Scientist

  Als Compliance Scientist sta je in voor het opstellen en evalueren van het QA- en productiegedeelte van registratiedocumenten. Hierbij maak je een correcte en volledige inschatting van de haalbaarheid van de gegevens in een registratiedossier. Volgende taken vallen onder je verantwoordelijkheid:

  • Verzamelen van alle gegevens voor het beantwoorden van registratievragen
  • Evalueren van Chemical Pharmaceutical Data Summary (CPDS) en initiëren van daaruit volgende correctieve acties
  • Evalueren van de impact op registratiedossiers en R&D documenten van wijzigingen aan gecontroleerde productie en QA systemen
  • Bijhouden van reglementeringen waarbij de reflectie naar validatiedossiers en bestaande procedures moet resulteren in nieuwe SOP’s indien nodig. Deze reguleringen samenvatten en doortrainen aan betrokken personen is deel van je verantwoordelijkheid.
  • Evalueren van procesafwijkingen

 • AS&T Ingenieur

  Als AS&T ingenieur ben je verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoer van analytische methode transfers van en naar de productiesite. Volgende taken horen bij je verantwoordelijkheid:

  • Organiseren/uitvoeren van methode transfer/validatie/herkwalificatie
  • Opstellen/reviewen van transfer documentatie en rapporten
  • Coördineren/opvolgen van validatie
  • Aanleren van nieuwe technieken en methoden aan de QC analisten
  • Nauwe samenwerking met andere afdeling

 • Project Ingenieur

  Voor diverse projecten zijn wij op zoek naar Project Ingenieurs. Dit kan voor verschillende afdelingen (Preparatie, Formulatie, Aseptische technieken, Product Support, Chemisch Labo, …). Afhankelijk van in welke afdeling je terechtkomt, kan je verantwoordelijk zijn voor volgende zaken:

  • Productie validatie proces
  • Aseptisch systeem
  • Ondersteuning van analistenteam in dagelijkse troubleshooting en verbetering analyses en werking van toestellen
  Volgende taken liggen binnen je verantwoordelijkheid:
  • Opvolgen/optimaliseren van bestaande processen
  • Ondersteuning bij troubleshooten
  • Analyseren van data
  • Opstellen van documentatie en rapporten

 • Jurist betwiste zaken

  Het departement Kredieten heeft als missie om, in lijn met de strategie van de bank, de politiek inzake toekenning van kredieten te implementeren, de kredietproductie te realiseren en de kredietrisico’s van de portefeuille te beheren. Dit departement omvat zowel de fase van de toekenning van het krediet (analyse / beslissing), de administratieve fase (realisatie van kredieten en waarborgen), alsook de opvolging van de portefeuille en de invordering van opgezegde kredieten en dit voor alle beroepsmatige kredieten aan zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen, hypothecaire kredieten aan particulieren, alsook de consumentenkredieten. Daarnaast wordt ook actief samengewerkt met andere afdelingen van de bank voor de projecten binnen het domein van de kredieten: reglementaire of juridische evoluties, ontwikkelingen aan de IT-tools, procesoptimalisaties, enz. Binnen de afdeling Professionele en Hypothecaire Kredieten is de jurist(e) betwiste zaken verantwoordelijk voor het beheer van de kredietdossiers, waarin opeisbare vorderingen moeten gerecupereerd worden. Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Onderhandelen met debiteuren om via minnelijke weg terugbetaling te bekomen;
  • De passende proceduremaatregelen nemen ter vrijwaring van de rechten van Beobank;
  • Dagelijks corresponderen, zowel mondeling als schriftelijk, met klanten, notarissen, curatoren en advocaten, met het oog op een kwalitatieve en correcte opvolging en afhandeling van de dossiers;
  • De opvolging van boekhoudkundige implicaties in het dossier;

 • Serealisatie project coördinator

  Je komt als serealisatie project coördinator terecht bij onze klant Sharp Packaging Solutions in Hamont-Achel. Onze klant is gespecialiseerd in het ontwerp, serealisatie en productie van complexe verpakkingen. Als serealisatie project coördinator kom je terecht op de serialisatie-afdeling die verantwoordelijk is voor het toekennen van unieke serienummers. Daarnaast worden er rapporten gegenereerd uit de gegevens en worden deze voorgelegd aan klanten/overheden. Volgende taken liggen binnen je verantwoordelijkheid:

  • Managen van serialisatie implementatie bij klant
  • Samenwerken met verschillende afdelingen
  • Opstellen van project scope op basis van de noden van de klant
  • Opvolgen van project scope
  • Contact houden en een constructieve relatie opbouwen met de klant
  • Beheren van alle serialisatie scope veranderingen
  • Zorgen voor het afleveren van het serialisatieproject binnen tijdslijnen, resources, budget en scope
  Voor deze functie:
  • Ben je bereid om te pendelen tussen Belgische en Nederlands site
  • Ben je bereid om te reizen naar het buitenland voor kortere periodes

 • jurist(e) sociaal recht

  Als jurist zijn je belangrijkste taken:

  • Je ontvangt de leden van de bediendencentrale (BBTK-SETCa) en adviseert hen in sociaalrechtelijke aangelegenheden;
  • Je staat in voor de behandeling van individuele juridische dossiers van de leden;
  • Je neemt, in functie van het dossier, contact op met de verschillende instanties (werkgevers, curatoren, betalingsorganismen, verzekeringsmaatschappijen, …) ;
  • Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de juridische dienst;

 • (Sr) Manager Employment team

  • As an expert in domestic and international employment law you are responsible for all staff-related consulting such as hiring of staff, individual and collective dismissals, employment agreements, company policies and international assignments;
  • Your expertise will include public social law and/or pension law;
  • You provide high-level advice on all types of labor related topics;
  • You are responsible for handling the compensation and benefits;
  • You provide assistance with social inspections and you be in contact with the corporate department regarding merger and acquisitions;
  • You coach and manage an enthusiastic team of young employment consulting professionals;
  • You build up strong & long-term relationships with the clients;

 • Analyst Chemisch labo

  Op zoek naar een eerste farma-ervaring? Wil jij ervaring op doen in een GMP-omgeving? Wil je chromatografische en andere labotesten leren kennen? Bij deze farmareus kan je je eerste ervaring opdoen in een GMP-omgeving. Daarnaast zal je na een korte opleidingsperiode als analist in het QC labo zelfstandig labo-analyses uitvoeren en rapporteren. Volgende taken liggen binnen jouw verantwoordelijkheid:

  • Uitvoeren van labo-analyses
  • Documenteren van analysetesten
  • Volgen van cGMP richtlijnen
  • Up to date houden van kennis over cGMP, procedures en veiligheid

 • LIM

  For these legal interim projects, USG Professionals is looking for junior lawyers who have a generalist background or more expertise in one specific legal area, such as corporate law, commercial law, intellectual property law, real estate law, public procurement law and labour law. Examples of interim projects are:

  • handling the day-to-day corporate and commercial housekeeping work while the company’s legal counsel concentrates on a major merger;
  • negotiation, drafting, reviewing contracts (IP/IT contracts, shareholders agreements, commercial contracts, agency, franchising, ..) ;
  • legal advice to the different departments (marketing, Commercial and HR) of the Company;
  • replacing a paralegal professional for a short period of time;
  • replacing the legal counsel during maternity leave
  • Offering long term general legal assistance for 2 days a week for a mid-sized company;
  One of our key values is flexibility. Some projects require full-time availability of the interim lawyer, whereas other projects can be carried out during a mutually agreed number of days per week or per month according to your availability.

 • QC Lab Coördinator

  Als QC Lab Coördinator ben je verantwoordelijk voor het aansturen en coachen van de lab technicians/chemists in hun dagelijkse taken en het mee afstemmen van de algemene organisatie in het lab naar de bedrijfsnoden. Volgende taken horen bij je verantwoordelijkheid:

  • Input geven bij ontwikkelen/aanpassen van testmethodes en nieuwe technieken/toestellen
  • Supervisie van calibratie/verificatie van laboratoriumapparatuur
  • Dagelijkse meeting met lab manager en collega’s
  • Opvolgen van procedures
  • Zorgen voor productkwaliteit volgens actuele bedrijfsrichtlijnen door coördinatie kwaliteitscontrole, opvolgen controles)
  • Schrijven/opvolgen van deviaties, CAPA’s, change controls en OOS’en
  • Correcte implementatie en naleving van afvalverwijdering en veiligheidsregel
  Voor deze functie ben je bereid te werken in een 2 ploegensysteem.

 • Technology Transfer Engineer

  Als Technology Transfer Engineer werk je aan transfers van producten van en naar de productiesite. Volgende taken vallen ook onder je verantwoordelijkheid:

  • Uitvoeren van productvalidaties
  • Betrokken bij wijzigingen aan producten, grondstoffen en productieprocessen
  • Coördinatie en opvolging van toegewezen projecten
  • Zorgen van beschikbaarheid van documenten en rapporten
  • Voorbereiding en opvolging van kwalificatie-, registratie- en validatieloten in productie en labo
  • Nauwe samenwerking met QA, QC, logistiek en productie

 • Legal Counsel ION

  Als Legal counsel beheer je de juridische aspecten verbonden aan de projecten, de corporate business en andere projecten waar ION bij betrokken is en jij geeft het aangepaste juridische advies aan de business. Je stelt de overeenkomsten op en je blijft op de hoogte van de geldende reglementeringen. Je stuurt, in overleg met de Head of Legal, externe partners (advocaten en notarissen) aan. Verder heb je intern frequent contacten met alle departementen en ben je voor hen de ‘legal business partner’. Je rapporteert aan de Head of Legal. Je taken zijn voornamelijk als volgt :

  • Je zorgt voor de redactie, review en opvolging contracten in het kader van de projecten. Dit van de opstart tot de afwerkingsfase;
  • Je verzorgt voor het juridisch advies ter ondersteuning van collega’s in het kader van projecten zowel ad hoc als bij de structurering van het project;
  • Je zorgt dat de deadlines en de contractuele verplichtingen die hieruit voor de voortvloeien correct worden opgevolgd;
  • Je geeft advies over en uitwerken van structuren waarbinnen de projecten worden ontwikkeld en volgt de vennootschapswetgeving op;
  • Je geeft bijstand bij de oprichting van projectvennootschappen en zorgt voor de corporate contracten zowel intercompany als in het kader van een partnerships.
  • Je volgt de corporate housekeeping correct op, inclusief de agenda voor de verschillende vennootschappen binnen de groep;
  • Je volgt evoluties en ontwikkelingen op vlak van de toepassing zijnde regelgeving en volgt op dat ION groep zich conformeert aan geldende regelgeving en zet intern ook correct door, zodat iedereen op de hoogte is van de verplichtingen;
  • Je volgt en beheert de juridische procedures;
  • Je volgt schadegevallen en verzekeringsdossiers op.

 • Legal Counsel EY - Brussels

  As a member of a small legal team, you will be working with and reporting to the General Counsel. You will be expected to quickly integrate in the team, build up your internal network throughout the organization and closely collaborate with all colleagues involved in the files where your assistance is required. Your main responsibilities will be:

  • Draft, review and negotiate a broad range of agreements (commercial agreements, service agreements, agreements with suppliers),
  • Provide support to the M&A projects,
  • Manage the corporate governance for a portfolio of affiliated companies,
  • Provide legal support for sales, marketing, finance and control, IT, Facilities department and other relevant functions in a national and international context,
  • Work on specific projects and be part of project groups where you focus on the legal aspects.

 • Project technician

  Als Project Technician draai je mee in een multidisciplinair projectteam. Je realiseert project vereisten binnen het kader van product introducties. Je biedt technische ondersteuning bij afleveren van gevalideerde robuuste processen (Proces Valdatie) met focus op product en kennis van onderliggende kwalificaties. Verder neem je volgende taken op:

  • Bedenken, uitvoeren en/of begeleiden van experimenten ter realisatie van robuuste processen
  • Documenteren van experimenten • Ondersteunen van product/proces validatie batchen binnen GMP omgeving
  • Uitvoeren van labo-experimenten en IPC-metingen

 • Test Engineer (m/v)

  Als testingenieur maak je deel uit van de aftermarkt ontwikkelingsafdeling. Je bent verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen van validatieplannen rekening houdend met de klanteneisen en budgetten
  • Het efficiënt inplannen en organiseren van de te voorziene testen
  • Coördineren en begeleiden van testmechaniekers
  • Analyse van de testresultaten
  • Ondersteunen en uitvoeren van testen
  • Analyse van meetdata
  • Testresultaten verwerken in een ontwikkelingsrapport, formuleren van conclusies en verbeteringsvoorstellen aanbrengen
  • Resultaten bespreken met de projectleider en/ of klant

 • Productontwikkelaar

  Als productontwikkelaar maak je deel uit van de aftermarkt ontwikkelingsafdeling. Je bent verantwoordelijk voor:

  • Het genereren van ideeën en werkt deze uit tot concepten
  • Het ontwerpen van nieuwe kunststof componenten
  • Je werkt 3D-modellen uit in Catia V5
  • Je maakt technische tekeningen aan
  • Je voert tolerantierekeningen uit
  • Je doet oorzaakanalyses bij negatieve testresultaten
  • Je werkt verbeteringsvoorstellen uit
  • Je neemt deel aan FMEA-sessies en teammeetings
  • Contacteren van leverancier voor de productie van prototypes
  • Opvolgen van deadlines voor het prototype design en productie.
  • Opvolgen van de prototype testen
  • Besprekingen met leveranciers inzake toleranties werktuig toleranties?

 • Advocaat/ manager (m/v) regio Mechelen

  Als de nieuwe advocaat/manager is Uw voornaamste opdracht het verzekeren van een efficiënte advisering, begeleiding en procesvoering ten behoeve van de bestaande cliënten. U beheert de dossiers hierbij van A tot Z. Daarnaast breidt U actief het bestaande cliënteel van het kantoor uit. Hiervoor kan U uiteraard terugvallen op de uitstekende reputatie en naambekendheid van het kantoor. U zal actief zijn in o.a. de volgende domeinen: ontslag, aanwerven en tewerkstellen, arbeidsorganisatie, sociale audit, sociaal strafrecht, loon en extralegale voordelen, sociale zekerheid, privacy op het werk,…

 • Social Relations Advisor/Coördinator

  Samen met de Manager Labour Relations and Compensation & Benefits, ondersteun en coördineer je het volledige collectief sociaal overleg om een gezonde overlegcultuur te verzekeren en de ondernemingsdoelstellingen te behalen. Als Social Relations Advisor binnen het Social Legal departement van Delhaize sta je in voor volgende taken: Deelname aan het Sociaal overleg:

  • Je zit werkgroepen, commissies en syndicale delegaties voor;
  • Je schrijft en werkt CAO’s en andere akkoorden uit op een creatieve manier;
  • Je werkt onderhandelingsstrategieën uit in samenwerking met stakeholders;
  • Je zetelt in het Paritair Comité;
  Project Management:
  • je beheert multi-disciplinaire projecten vanuit het perspectief sociaal overleg en in samenspraak met o.a. de Manager Labour Relations;
  • Je verzamelt informatie om tot een grondige analyse te komen vanuit het perspectief sociaal overleg;
  • Je formuleert aanbevelingen na ruggenspraak met de relevante stakeholders;
  • Je stelt een actieplan op volgens een projectmatige aanpak;
  Communicatie en opleiding:
  • Om een goede samenwerking met vakbonden te verzekeren, stel je opleidingen voor, werk je opleidingen uit en geef je opleidingen voor de diverse doel publieken over zowel de (juridisch-technische) basis van het sociaal overleg als over interpersoonlijke vaardigheden die van belang zijn in de omgang met vakbonden;
  • Je werkt de communicatie en de communicatiekalender uit in navolging van sociaal overleg;
  • Je werkt een draaiboek uit voor verschillende scenario’s die kunnen ontstaan in het kader van het sociaal overleg;
  Centraal Aanspreekpunt:
  • Om een gezond collectief sociaal overleg te verzekeren, verleen je advies en fungeer je als expert en aanspreekpunt voor vragen van stakeholders met betrekking tot het sociaal overleg (vb. HR managers, lijn management);
  • Je analyseert de vragen en problemen vanuit het perspectief sociaal overleg en je formuleert aanbevelingen;
  • Je houdt een overzicht bij van de lopende vragen en problemen en je levert een bijstand aan de verschillende stakeholders ingeval van sociale acties, zoals bijvoorbeeld stakingen;
  • Je bouwt proactief een goed contact uit met relevante stakeholders (HR managers, lijn management, vakbond, VBO, Comeos, etc.);
  Kennismanagement:
  • Door het bijwonen van externe evenementen en bestuderen van vakliteratuur en actualiteit, hou je de vinger aan de pols op vlak van nieuwe tendenzen in sociale wetgeving en collectief overleg;
  • Je wisselt de kennis met vakgenoten uit binnen en buiten de organisatie;
  • Je bouwt een netwerk van externe partners (advocaten, sociale partners, VBO, Comeos, Sociaal Secretariaat…) uit;
  • Je zorgt voor de opvolging van de wijzigingen in het eigen domein en je communiceert deze naar de betrokken functies;
  Optimalisatie/Modernisering:
  • Je identificeert tekortkomingen in bestaande processen en je stelt ideeën tot modernisatie voor;
  • Je zorgt voor de uitwerking en opvolging van de implementaties m.b.t. best practices, verbeteringsinitiatieven, nieuwe processen, etc.;

 • Advocaat - medewerker

  Als de nieuwe advocaat sociaal recht is je voornaamste opdracht het verzekeren van een efficiënte advisering, begeleiding en procesvoering ten behoeve van de bestaande cliënten. Je beheert de dossiers hierbij van A tot Z. Je zal actief zijn in o.a. de volgende domeinen: ontslag, aanwerven en tewerkstellen, arbeidsorganisatie, sociale audit, sociaal strafrecht, loon en extralegale voordelen, sociale zekerheid, privacy op het werk,…

 • Relationship Manager - Brussels

  You will have a administrative, legal and coordinating role in supporting the Relationship Manager(s) in all types of transaction work such as: mail forwarding to clients; management of legal entities, client acceptance, etc… You are responsible for assistance with the drafting of company documents such as approval of the accounts, changes of directors/managers, changes of the company address, keeping the shareholder’s registers up to date as well as all regulatory aspects of these operations (publications, filings, ….); You will maintain a database including the due dates for the annual shareholder’s meetings of the companies managed by the client. You will prepare the client acceptance files together with the Relationship Manager(s); You will have contacts with team members within the company (wordwide) and with clients, notaries, banks, lawyers and other professional intermediaries with the purpose to manage the transactions conducted as from our client.

 • Legal & Compliance Counsel EMEA - RPM

  As a legal counsel and compliance manager, you will provide legal and compliance guidance, assistance and oversight to RPM operating companies in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region. Your legal tasks will be the following:

  • Provide legal support and guidance to RPM International and its subsidiaries
  • Review and negotiate contracts for subsidiaries
  • Assist with application for, administration of and maintenance of intellectual property rights for operating companies
  • Assist with entity management and maintenance, including maintenance preparation and review of required filings for subsidiaries
  • Assist with engagement and oversight of external legal advisors for operating companies
  • Assist operating companies with litigation management
  • Assist with other matters as requested by Operating Group attorneys
  Your compliance tasks will be the following:
  • Assist with coordinating and implementing an effective compliance program for operating companies
  • Supervise operating company compliance as requested by Operating Group compliance advisors
  • Conduct risk assessments at operating companies
  • Maintain and administer The Values and Expectations of 168 and operating company Codes of Conduct
  • Assist with third party due diligence and training
  • Manage Hotline reports in EMEA region
  • Supervise and conduct internal investigations, as required.
  You will report to the RPM International Inc. General Counsel based in the US. You will be part of the EMEA team (finance, tax) in Nivelles.

 • Cost Controller

  Je komt terecht in het controlling team en zal verantwoordelijk zijn voor de maandelijkse management rapporteringen, budgetteringen, forecast en het bepalen van de doelstellingen in overleg met het management. Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Opmaken van de budgetten en ondernemingsplannen voor de verschillende business lines
  • Opmaken van de forecast
  • Analyseren van de prestaties en verklaren van de afwijkingen vs het budget
  • Financiële ondersteuning bieden tijdens commerciële onderhandelingen met partners
  • Meewerken aan de uitwerking van financiële modellen van partnerships
  • Berekenen van de rentabiliteit van nieuwe ontwikkelingsprojecten
  • Samenwerken met verschillende business units en hen adviseren wat betreft kostenbesparingen
  • Controle en follow-up van de kosten in samenwerking met Senior Management en Directie
  • Opmaken van de maandelijkse bedrijfs- en financiële rapportering aan de directie, de moederbedrijven en de partners
  • Opmaken van de vereiste rapporteringen voor de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Bedrijfsrevisoren
  • Je denkt strategisch mee in het besluitvormingsproces

 • Productie planner

  Als Automatisering Ingenieur ben je verantwoordelijk voor de elektro en mechanische ontwikkeling van de machines. Hierbij behoort ook de ontwikkeling van de bijhorende software (o.a. veiligheid en de programmeerbare controller PLC). De Automatisering Ingenieur volgt en stuurt de opbouw van nieuwe machines nauw op. Verder neem je volgende taken nog op:

  • Verantwoordelijk voor de opstart van nieuwe machines
  • Analyseren en oplossen van storingen
  • Rechtstreekse rapportering aan de Manager van elektrische ontwikkeling

 • Junior Project Manager (Regio Gent - Antwerpen)

  • Assisteert de PM in de dagelijkse werking
  • Assisteert bij het opmaken van offertes (rondgangen, opstellen, aanvragen offertes bij leveranciers)
  • Stelt werkpakketten samen Initieert de aankopen van materialen
  • Volgt de progress op
  • Voert QA/QC taken uit
  • Stelt de uitvoeringsdossiers samen

 • Interim Management - HR Freelancer

  To fill the HR interim positions, USG Professionals is looking for HR Freelancers (junior, mid-level or senior) who have a strong background in one specific HR area, such as recruitment, talent acquisition, payroll, compensation & benefits, coaching, people management, change management, project management, .. Examples of HR interim projects are: • temporary assignments to replace a HR professional (HR Business Partner, HR Generalist, Recruiter); • Handling company’s payroll • Replace the HR Manager during maternity leave; • a mid-sized company wants long-term general HR assistance for 3 days a week. • Replace the HR Compensation & Benefits Officer (to replace temporary the person who goes to the pension) One of our key values is flexibility. Some projects require full-time availability of the interim professional, whereas others can be carried out during a mutually agreed upon number of days per week or per month.

 • R&D engineer Valve systems

  Als R&D engineer maak je deel uit van een multidisiplinair team. Je bent verantwoordelijk voor:

  • Het vastleggen van het ontwerp samen met de CAD designers
  • Het begeleiden van technische discussies met leveranciers en klanten om zo tot een overeenkomst te komen in ontwerp en specificaties van het product.
  • Ontwikkeling van algemene ADVP’s (analyse design and validation plans)
  • Opvolging en rapportage van de ADVP’s
  • Identificatie van mogelijke patenten van concepten/ontwerpen en het signaleren van mogelijke inbreuken op bestaande patenten bij het ontwerpen van nieuwe producten.
  • Analyseren van resultaten, formuleren van conclusies en het aanbrengen van design verbeteringen samen met het development team
  • Gebruik maken van statistische en DOE technieken
  • Aanbrengen van product en proces verbeteringen door middel van het standaardiseren van het proces of het doorvoeren van kost besparende acties

 • Electrical Design Engineer - machinebouw (m/v)

  • Als Electrical design engineer ben je verantwoordelijk voor het elektrische (hardware) ontwerp van projecten rond machinebouw op basis van een offerte, lastenboek en pre-engineering van de projectleider of projectingenieur.
  • Deze werk je zelf of met hulp van een assisterende hardware designer/tekenaar uit.
  • Je vertrekt vanuit een wit blad en gaat de vraag van de klant omzetten naar een concreet ontwerp
  • Je gaat de elektrische schema’s ontwerpen en uittekenen
  • Je stelt materiaallijsten op en initieert de bestellingen
  • Je stelt mee de nodige elektrische documentatie op voor de machines en elektrische werken
  • Je volgt je projecten op tot en met de montage/opstart
  • Je werkt voor de jouw toegewezen projecten nauw samen met de projectleider en projectingenieurs en hebt regelmatig contacten met de klant en toeleveranciers

 • HR-medewerker

  • Als HR medewerker ben je verantwoordelijk voor de personeels- en loonadministratie van +/- 350 bedienden
  • Samen met het sociaal secretariaat sta je in voor een correcte en tijdige loonadministratie
  • Je verwerkt de personeelsadministratie van indiensttreding tot uitdiensttreding en volgt jouw dossiers op van A tot Z.
  • Je verzorgt een aantal basisrapporteringen
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden voor vragen rond sociale wetgeving, vakantie, thematische verloven, tijdsbeheer, HR processen, ....
  • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen sociale wetgeving en geeft hierover graag advies aan medewerkers en leidinggevenden
  • Je denkt graag mee na over voorstellen om HR processen te optimaliseren en de kwaliteit te garanderen
  • Je werkt in een team van 3 gedreven collega's en rapporteert aan de verantwoordelijke payroll

 • Legal Coördinator

  Ben jij een expert(e) in het organiseren en het bieden van juridische en administratieve ondersteuning? Zijn het beheer en de afhandeling van juridische dossiers & contracten en de merkenportefeuille een echte uitdaging voor jou ? Dan ben jij alvast de kandidaat die we zoeken! Als Legal Coördinator binnen het Legal departement van Delhaize sta je in voor volgende taken: • Je beheert en volgt de toegewezen juridische dossiers op, rekening houdend met het wettelijk kader en in lijn met de afgesproken objectieven; • Je stelt en volgt bepaalde overeenkomsten en juridische documenten op met het oog op een zo gunstig mogelijke positie voor de onderneming en met een maximale beperking van de risico’s; • Je helpt bij het managen van de merkenportefeuille door o.a. het afhandelen en opvolgen van bepaalde formaliteiten die hiermee verband houden; • Je geeft ondersteuning voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en beschikbaar stellen van relevante gegevens en het samenstellen van rapporten en analyses om de medewerkers te voorzien van de nodige juridische informatie; • Je biedt operationele en administratieve support aan de Practice Group en de legal counsels om een vlotte en efficiënte werking ervan te verzekeren;

 • Risk Management Officer

  You will take care of the procedures related to risk management, based on your legal knowledge. You will have regular contacts with the business as you will indicate towards the lawyers all elements that need a risk evaluation and risk determination. You will be in charge of the client files including the compliance regarding client identification and the potential conflict of interest, this in order to guarantee the full compliance with the internal rules of the law office regarding this topics.

 • Legal Counsel

  In een organisatie die volop groeit, zoekt onze klant een Legal Counsel om het juridische team te versterken. Als Legal Counsel zal je deel uitmaken van de juridische dienst. Daarbij is het de bedoeling om nieuwe dossiers en projecten op te nemen en als een echte partner de business op vlak van Legal te ondersteunen. Je bent verantwoordelijk voor: • Het opstellen van contracten zoals: handelsovereenkomsten (vervoers- en partnerschapsovereenkomsten), algemene voorwaarden, financiële contracten, dienstencontracten, aankoopcontracten, contracten met buitenlandse dochterondernemingen,…; • Het opmaken van modelcontracten; • Het voeren van onderhandelingen over contracten en akkoorden; • Het formuleren van juridische adviezen en aanbevelingen voor de ad hoc juridische vragen die door de business worden gesteld; • Het beheer van de relaties met de advocatenkantoren; • Het opleiden van de werknemers van de onderneming; • Het helpen bij de realisatie van concrete projecten die de activiteiten van de onderneming aanbelangen;

 • Business Controller

  Als Business Controller zal je verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van analyses, financiële informatie en aanbevelingen voor het management. Je beheert en controleert de bedrijfsprocessen, procedures en winstgevendheid. Hierbij rapporteer je aan de financieel directeur. Jouw takenpakket bestaat uit het volgende: - Rapportering: - opmaken van een nauwkeurige week-, maand-, kwartaal en jaarrapportering van de financiële data (profit & loss, cash flow, balans, maandafsluiting, …) en de commerciële en operationele data binnen de vooropgestelde deadlines - corporate reporting: maandelijkse rapportering en kwartaal rapportering (provisies, risk reviews, branch contributions, …) - trimestriële review en validatie van de balans, voorbereid door het accounting departement, als ook review van de ondersteunende bewijzen - interne rapportering (Atlas) naar het management, naar het regionale en kantoormanagement: CAPEX, werkkapitaal, sales en margeanalyse, contributie per klant/kantoor, productiviteit, … - eerste aanspreekpunt voor het centrale team Business Intelligence/Business Analyse - Planning & Control: - medeverantwoordelijk voor de budgettering en forecast voor sales, marge en SG&A binnen de vooropgestelde deadlines. - Performance management: als Financial Controller maak je tevens analyses, voer je controles uit en waak je de financiële en operationele performanties van alle activiteiten en business lines. - Werkkapitaal, CAPEX en cash flow analyse - Cost control & cost management - Winstgevendheid en portfolio analyse - Kostprijsberekeningen - EVA, marge en contributie analyse - Markt- en concurrentieanalyse - Risk Management: - Credit management: volledige verantwoordelijkheid voor de openstaande en interne kredietlijnen - Maandelijkse meeting met betrekking tot de openstaande vorderingen - Compliance management (legal, taks, …) - Opvolging van de interne en externe auditrapporten

 • Automation Engineer regio Leuven

  Onze klant is een systeemintegrator met activiteiten in de procesindustrie. Concreet voorzien zij de volledige procescontrole en optimalisatie binnen productiebedrijven.

  • Als Automation Engineer zal je na een inloopperiode mee ingeschakeld worden op externe projecten in de regio Leuven.
  • Je staat in voor het opstellen van functionele specificaties, ontwikkelen van applicaties en simulaties in de procesindustrie.
  • Ook testen van applicaties, trainen van operators, opstarten van de plant en het documenten van de applicaties behoren tot je verantwoordelijkheden.

 • Project Engineer ALUS

  Als Project Engineer Alus ben je verantwoordelijk voor de opvolging, opstart en verificatie van een farmaceutische productie eenheid . Daarnaast sta je als Project Engineer Alus in voor projecten voor het automatisch laden en ontladen van vriesdrogers (Freeze dry ALUS systemen) van aseptische producten en het trainen van productie en onderhouds-personeel. In detail:

  • Een Project Engineer Alus voert Factory Acceptance Testing (FAT) uit bij machine leverancier.
  • Je biedt assistentie bij de installatie van het equipment on site.
  • Je staat in voor de communicatie met de leverancier.
  • Je volgt de planning op.
  • Je gaat probleemoplossend te werk bij de opstartfase van het equipment en analyseert en identificeert opstartproblemen.
  • Je stelt validatiedocumenten op en volgt deze op waarbij je hulp biedt bij validatie activiteiten door de leverancier.
  • Je voert zelf een aantal validatietesten uit.
  • Je staat in voor de start-up van de installatie en het opstellen en afwerken van punch-lists.
  • Je communiceert met de productie afdeling en je zorgt voor de overdracht van het project.

 • Lab Technician Pre Clinical Development

  - De voornaamste en primaire verantwoordelijkheden worden het uitvoeren van een waaier aan routine en gespecialiseerde laboratorium testen, experimenten op dieren, monsters en experimentele procedures aanmaken en het assisteren van het gebruik van gespecialiseerd laboratoriumapparatuur en het analyseren van data dat door dit apparatuur gegenereerd wordt:- Cel cultuur van muizen- en menselijke cellen en van murine en menselijke primaire cellen;- Dieren (muizen) studies (tumor modellen);- Analysen van geharvesteerde cellen (tumorcellen, imuuncellen) gebruik makend van technieken zoals flow cytometry, ELISA, ELISPOT, CTL assay- Assisteren in het ontwikkelen van nieuwe technieken/analyses;- Deelnemen aan het onderhoud van apparatuur en labo’s.- Bijhouden van relevante documenten die gerelateerd zijn met aangaande experimenten. Zorgen voor een gedetailleerd labo boek- Helpen bij het oplossen van storingen bij experimentele technieken, analyseren van data en rapporteren van experimentele resultaten;- Inventaris opmaken en het bestellen van laboratorium benodigdheden.

 • ZWIJNDRECHT Project Ingenieur - Electrical Engineering & Hardware

  Als Project Engineer Electrical Engineering & Hardware ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van de hardware documenten door gebruik te maken van het juiste CAD/CAE systeem teneinde de optimale uitvoering inbedrijfname en functionering van de installatie te verwezenlijken conform de wettelijke reglementering en de eisen van de klant. Je takenpakket omvat oa: • Bespreken, ontwerpen, uitvoeren, opvolgen en afstemmen van het luik hardware binnen het kader van projecten met collega’s en klanten om veilig te stellen dat de uitvoering conform is aan de specificaties van de projectovereenkomsten en gebeurt binnen de vooropgestelde termijn en het voorziene budget • Uitwerken, opstellen, onderhouden en meewerken aan de realisatie van een standaardisatie voor het CAD/CAE gebeuren (projectsjablonen, formulieren, FAQ lijsten, macrobibliotheken) • Verzamelen van gegevens over nieuwe hardware producten betreffende de werking, omvang, etc. teneinde de projectmanager of de klant de juiste keuze te laten maken • Ondersteunen en helpen bij de indienstname van de installaties om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen en de installatie zo snel mogelijk in dienst te stellen

 • data management engineer

  Als productontwikkelaar maak je deel uit van de afdeling die zich bezig houdt met de nieuwe ontwikkeling van producten en processen. • Je ondersteunt het proces om innovatieve serviceprojecten te genereren, te evalueren, te ontwikkelen en te implementeren • Je ondersteunt het proces om technische verbeteringsprojecten voor de operaties te genereren, te evalueren, te ontwikkelen en te implementeren • Je ontwikkel en onderhoud technische hulpmiddelen voor de operaties en klanten (bv. FACIL PARTS, FACIL TECH, ...) • Je ondersteunt de operaties in termen van product development en CAD support • Je ondersteunt de implementatie van het operationele plan, de meting en rapportering van de status • Je past de Facil-waarden toe en beveiligt ze in de dagelijkse operaties • Je onderzoekt de markt- en organisatorische behoeften en kansen voor uw directe manager. Je werkt aan continue verbeteringsprojecten om zich aan te passen aan de veranderende en uitdagende omgeving • Je voert andere taken uit die door uw manager zijn toegewezen • Uw primaire focus is data-gerelateerde ideeën en projecten

 • Technisch-Commercieel binnendienstmedewerker (m/v)

  Technisch-commercieel: o Onze voornaamste uitdaging is de lange-termijn relatie met onze klanten. o Je grootste zorg is…de klant ontzorgen! o Je krijgt alle mogelijkheden (opleiding, tools etc) om je te verdiepen in de producten en de samenhang met hun toepassingen. o Je krijgt veel automomie en flexibiliteit om je commercieel én technisch uit te leven. o Het allerbelangrijkste is je service-gerichtheid. Een klant helpen motiveert je! binnendienst: o Je hebt telefonisch en schriftelijk (e-mail…) contact met je klanten, onderzoekt hun behoeften en adviseert hen de meest gepaste oplossing. o Je maakt offertes en volgt ze op. o Je werkt samen met de buitendienstmedewerkers en de service-afdeling. o Bijkomend kunnen in samenspraak nog andere taken worden toevertrouwd, afhankelijk van jouw interesses en vaardigheden.

 • Project Ingenieur - Electrical Engineering & Hardware (m/v)

  Als Project Engineer Electrical Engineering & Hardware ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van de hardware documenten door gebruik te maken van het juiste CAD/CAE systeem teneinde de optimale uitvoering inbedrijfname en functionering van de installatie te verwezenlijken conform de wettelijke reglementering en de eisen van de klant. Je takenpakket omvat oa: • Bespreken, ontwerpen, uitvoeren, opvolgen en afstemmen van het luik hardware binnen het kader van projecten met collega’s en klanten om veilig te stellen dat de uitvoering conform is aan de specificaties van de projectovereenkomsten en gebeurt binnen de vooropgestelde termijn en het voorziene budget • Uitwerken, opstellen, onderhouden en meewerken aan de realisatie van een standaardisatie voor het CAD/CAE gebeuren (projectsjablonen, formulieren, FAQ lijsten, macrobibliotheken) • Verzamelen van gegevens over nieuwe hardware producten betreffende de werking, omvang, etc. teneinde de projectmanager of de klant de juiste keuze te laten maken • Ondersteunen en helpen bij de indienstname van de installaties om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen en de installatie zo snel mogelijk in dienst te stellen

 • PLC Ingenieur

  Als PLC ingenieur zal je betrokken worden bij verschillende elektrische automatisatieprojecten. Als PLC specialist zal in staan voor volgende taken:

  • Uitvoeren van de functionele analyse van elektrotechnisch sturingsgedeelte
  • Programmatie van PLC sturingen (Siemens, Rockwell, GE)
  • Inbedrijfname van de software en opvolging tijdens productie
  • Opstellen van handleidingen en opleiden van onderhoudspersoneel en operatoren

 • R&D Engineer (m/v)

  • Je maakt deel uit van het R&D team en werkt mee aan de innovatie en ontwikkeling van de next generation machines. De realisaties van je team spelen een cruciale rol in het verzekeren van de leidende marktpositie van de organisatie • Je werkt rond de ontwikkeling van process equipment voor de farmaceutische sector en focust daarbij op nieuwe functionaliteiten • Vanuit de conceptfase werk je in team stap voor stap aan het ontwerpen van deze machines • Je brengt ideeën aan en werkt het ontwerp verder uit doorheen de verschillende fases, beginnende van een ruwe schets, het maken van een 3D model, detailtekeningen, het opstellen van specificaties en stuklijsten tot en met het maken van prototypes en proefopstellingen • Daarnaast werk je rond verbeteringsprojecten van bestaande machines. Je identificeert en analyseert zich voordoende problemen en brengt effectieve oplossingen naar voren. • Je werkt in een klein team van ervaren medewerkers, waarmee je voortdurend knowhow kan uitwisselen. Je stuurt de volledige realisatie van een project en werkt over alle disciplines heen

 • Project Consultant

  Als USG Finance- consultant werk je in vast dienstverband, maar voer je finance projecten uit bij onze klanten. Op die manier bouw je verder aan je expertise en kan je kennismaken met tal van types bedrijven, sectoren, omgevingen, culturen, …Projecten gaan van junior naar meer senior tot echte advisory- en solutions-opdrachten.Afhankelijk van je expertise, ervaring en voorkeur word je ingezet op een passend project in volgende domeinen: Financiële analyse, Business analyse, Pricing, Financial Controlling, Business Controlling,…

 • Mechanical Designer

  • Je werkt als lid van het ontwikkelteam voor automatische transmissies, hybride en volledige elektrische aandrijflijnen • Je neemt deel aan het ontwerp, verificatie en validatie van mechanische transmissie componenten • Je bent verantwoordelijk voor validatie door de ontwikkeling en het toezicht op testmethoden, monitoring en het gebruik van FMEA • Je initieert en ontwikkelt nieuwe concepten om transmissies te verbeteren • Je levert technische ondersteuning aan de montageafdeling • Tenslotte werk je in nauwe samenwerking met interne afdelingen zoals productie, kwaliteit, inkoop en met externe partners voor ontwikkeling en productie

 • Legal Strategic Expert - Brussel

  Als Legal Strategic Expert zal je deel uitmaken van een team dat zich voornamelijk bezighoudt met de coördinatie van specifieke akkoorden die met de partners worden gesloten, regelmatig uitwisselingen heeft met de verschillende entiteiten en directies van onze klant en ermee samenwerkt. Je zal actief bijdragen aan de strategische initiatieven van het departement. De belangrijkste taken van deze functie zijn:

  • Deelnemen aan de onderhandelingen met de partners die van verschillende distributiekanalen afkomstig zijn en nagaan of er een opportuniteit is om een akkoord te sluiten;
  • Verantwoordelijk zijn voor de redactionele inhoud van de overeenkomsten die met een partner worden gesloten en samenwerken met de juridische departementen naargelang de betrokken onderwerpen;
  • Bepalen en overeenkomen welke beheersmodellen zowel op operationeel als financieel vlak worden gehanteerd voor de gesloten akkoorden;
  • De verschillende activiteiten (operationeel, aanbod, technische ondersteuning, IT …) coördineren, organiseren en opvolgen;
  • De operationele, technische en financiële activiteiten van de akkoorden die de directie sluit, beheren en coördineren;
  • Technische ondersteuning bieden aan de partners, deelnemen aan interne/externe vergaderingen en de partners op de hoogte brengen van de wettelijke evoluties en evoluties in andere verzekeringsgerelateerde domeinen;
  • De coördinatie met de stakeholders vergewissen om een klimaat van samenwerking en uitwisseling te scheppen en zorgen voor een optimaal transversaal overzicht;
  • De opvolging van de partnerschappen organiseren en uitvoeren, acties die nodig zijn voor een goede continuïteit van de akkoorden identificeren en voorstellen;
  • De strategische evoluties van de business opvolgen om de initiatieven te challengen en ze optimaal op te nemen in de organisatie, zowel intern als ten opzichte van de externe partners.

 • Legal Interim Manager (m/v)

  Dankzij ons uitgebreide netwerk bij de meest uiteenlopende bedrijven en advocatenkantoren in heel het land, kunnen wij je de grootste selectie aan uitdagende tijdelijke projecten bieden. Je ontwikkelt een brede kijk op de bedrijfswereld, dankzij de verscheiden bedrijven waarmee we samenwerken, de verschillende sectoren waarin zij opereren, wisselende organisatiestructuren en teams,...Via onze andere Europese kantoren kunnen we je zelfs op internationale schaal een project aanbieden.BedrijfUSG Legal vormt de brug tussen jou en het bedrijf dat je nodig heeft. Wij nemen graag onze tijd om je te leren kennen en gaan op zoek naar je interesses. Zo vinden we steeds de juiste opportuniteit voor je voor een vaste job of een tijdelijk project. Nationaal of internationaal, want we hebben ook kantoren in vijf andere Europese landen. USG Legal gaat voor de juiste match, waarbij mensen altijd centraal staan. Dankzij dit credo bedienen we ondertussen een mooie en toonaangevende klantenportfolio.

 • Consultant Business Analyst (m/v)

  • Als Business Analist schakelen wij jou graag in om de bedrijfsprocessen en/of ICT toepassingen van onze klanten in kaart te brengen en te analyseren.
  • Op basis van jouw analytisch inzicht formuleer je voorstellen of neem je een aantal initiatieven die een impact hebben op de efficiëntie van deze processen en/of informatica toepassingen van onze klanten.
  • Je vervult een belangrijke brugfunctie tussen business en ICT en gaat de dialoog aan met de medewerkers van onze klanten en dit op elk niveau van de organisatie.

 • Consultant Functioneel Analist (m/v)

  • Als Functioneel Analist maak jij de vertaalslag tussen de business requirements en de functionele requirements van de ICT oplossingen die we voor onze klanten bouwen.
  • Je vergaart de vereisten door in dialoog te gaan met de medewerkers en het management van onze klanten.
  • Afhankelijk van de project methodologie (Agile, RUP, Waterfall..) modelleer je de vereisten met de gepaste technieken zoals use cases, user stories, UML diagrams en prototyping.
  • Je werkt nauw samen met project managers, business analisten en testers van zowel onze klanten als van onze eigen organisatie.

 • Developer .NET (m/v)

  Ter uitbreiding van ons Competence Center zoeken wij meerdereC# .NET developers.Als een ervaren .NET Developer zal je:

  • Zowel in house als op locatie van de klant deelnemen aan de technische realisatie en verbetering van de software modules gebaseerd op de analyses van onze business analisten
  • Deelnemen aan de migratie / redesign van modules
  • Creëren en aanpassen van de nodige technische documentatie volgens de gebruikte methodologie
  • Naast de initiële ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de unit tests, bug fixes en het onderhoud van onze NET modules

 • Projectleider (Gebouwen) (m/v)

  Als Projectleider gebouwen ben je verantwoordelijk voor de gehele opvolging en coördinatie van (ver)bouw(ings)projecten.We zijn zowel op zoek naar Projectleiders aan aannemerskant als bij de bouwheer.In beide gevallen ben je :

  • verantwoordelijk voor de technische en financiële opvolging van belangrijke werven
  • onderhoud je regelmatige contacten met de klant, bouwheer/aannemer en leveranciers
  • respecteert budgettaire objectieven en leveringstermijnen
  Bij de aannemer volg je de volledige uitvoeringsfase op van A tot Z. Bij de bouwheer, binnen het domein Facility management, coördineer je zowel de studie als de realisatie!Type projecten: kantoorbouw, retail, utiliteitsbouw, industriebouw, …

 • Kwaliteitsingenieur (m/v)

  Voor één van onze klanten in de regio Antwerpen zijn we op zoek naar een Engineering Quality Engineer met het volgende takenpakket:

  • Correct kunnen interpreteren en toepassen van GMP regulations (US, EU, …), international standards (ISO, ICH, …) en bedrijfsgerelateerde Quality Standards in capital projects;
  • Coördineren van verificatie/validatie-activiteiten in projecten, in nauwe samenwerkingmet het projectteam en andere afdelingen.
  Je wordt het aanspreekpunt voor:
  • Engineering
  • QA voor validatie
  • Change control documenten
  • Verificatie /validatieaanpak bij project audits
  Je wordt coach van Project Ingenieurs op vlak van:
  • Verificatie
  • Validatie
  • QRM
  Interesse in deze vacature? Ontdek hier het profiel dat wij zoeken!

 • Ontwerper/Designer (Mechanical) (m/v)

  Als gedreven ontwerpingenieur ben je gebeten door het mechanical design virus.Je ontwerpt op basis van technische specificaties en uitgevoerde (sterkte)berekeningen.Je maakt de constructietekeningen op en detailleert deze voor de ontworpen onderdelen.Je voert designverbeteringen door aan bestaande producten.Aanmaken en vrijgeven van stuklijsten en tekeningen voor productie/assemblage behoort tot je takenpakket.Je werkt gedurende het hele ontwerpproces samen met collega's van de andere units binnen de ontwikkelingsafdeling.

 • Electrical Engineer (m/v)

  Electrical engineers worden bij USG Engineering ingeschakeld voor diverse functies afhankelijk van hun ervaring, competenties en interesses:Werkvoorbereider/calculator/technical assistant:

  • Analyse van de lastenboeken
  • uitwerken van technische oplossingen, gestaafd met werkfiches en certificaten
  • opmaken van de meetstaten, BOM (materiaallijsten)), werkbonnen en opvragen van offertes aan leveranciers
  • plaatsen en opvolgen van de bestellingen
  • opvolgen van de marktevoluties en concurrenten inzake materialen en technieken
  • zorgvuldig plannen en coördineren
  Tekenaar/ontwerper:
  • ontwerp en uitvoeringsplannen voor de elektrische schema’s en elektromechanische installaties conform de normen (AREI)
  • Autocad 2D – 3D – Eplan
  Projectengineer/leider:
  • eindverantwoordelijkheid voor de kwalitatieve uitvoering van de werken
  • teamleider (peoplemanagement)
  • opstellen en respecteren van budgetten
  • algememe administratie
  • spoc klanten, leverranciers, onderaannemers,...

 • Paralegal Consultant - Paralegal Project Team

  Je biedt juridische ondersteuning bij verschillende klanten en voor diverse projecten. Afhankelijk van het project zal je volgende taken uitvoeren:

  • Corporate Housekeeping en contract management voor Belgische en internationale bedrijven.
  • Het voorbereiden en opstellen van juridische documenten (vb: akten, contracten,...)
  • Je staat in voor uiteenlopend juridisch opzoekwerk en het up-to-date houden van juridische databanken.
  • In het kader van due diligence, bied je ondersteuning in de dataroom.
  • Het beheer van vastgoedportefeuilles
  • Het beheer van de juridische formaliteiten in het kader van IP.
  Je zal bij bedrijven op verschillende diensten aan de slag gaan, waaronder het juridische departement, maar ook op de HR afdeling, Finance afdeling, Quality afdeling,...Het is eveneens mogelijk dat je ondersteuning biedt aan gerenommeerde advocatenkantoren.

 • Junior Consultant

  Als junior consultant zal je ingeschakeld worden op projecten binnen verschillende afdelingen bij onze farmaceutische en biotechnologische klanten en dat binnen uiteenlopende domeinen: Quality, compliance, release, regulatory affairs, labo en project engineering.

 • Consultant

  Als gedreven USG consultant zal je ingeschakeld worden op verschillende afdelingen bij onze farmaceutische en biotechnologische klanten en dat binnen uiteenlopende domeinen: quality, validation, release, technology transfer, RA, compliance,… De kern van onze projecten?

  • Je staat in voor de realisatie en/of ondersteuning van projecten binnen verschillende afdelingen
   • Je werkt je in in de business as usual opdat je de processen kent en de gevoeligheden in kaart kan brengen
   • Je gaat op zoek naar de kern van problemen
   • Je werkt kwalitatieve oplossingen uit
  • De focus van jouw activiteiten ligt op de optimalisatie van processen, daarnaast staat de coördinatie en opvolging van processen centraal.
  • Na een goed begeleide inloopperiode zal je als expert ter zake advies geven aan allerlei interne stakeholders

Copyright 2015 USG People