Skip To The Main Content
bg-photo-home4-1920

Werk aan de winkel voor 50-plussers

50-plussers werken verrijkend

Vijftigers komen steeds talrijker op de arbeidsmarkt*. Daarnaast wordt hun rol actiever. Wanneer ze zonder job vallen, blijkt het vandaag moeilijk, zo niet quasi onmogelijk, om opnieuw vast aan de slag te gaan. Door foute perceptie, maar ook door foute initiatieven. 

Als maatschappelijk verantwoorde speler stelt USG Professionals zichzelf steeds in vraag en gaat prat op een innoverende dienstverlening die anticipeert op de veranderende arbeidsmarkt. Zo ook in het kader van de tewerkstelling van 50-plussers, meer bepaald aangaande de foute perceptie die leeft over 50-plussers met sterk gedefinieerde expertise en hun respectievelijke salarisverwachtingen.

* Dat bewijzen de cijfers van  VDAB: https://www.vdab.be/Werkloosheidsbericht_2015_09.pdf


USG Professionals werkt aan werk voor 50plus

Vanuit onze ambassadeursrol trekken we aan de kar om bedrijven te sensibiliseren in het aantrekken van deze mensen of het actief houden van deze groep medewerkers. 

Wij bieden 50+’ers een contract onbepaalde duur aan of begeleiding naar een zelfstandige activiteit. Bovendien werken we naar bedrijven toe ook mee aan de sensibilisering van het aantrekken en actief behouden van oudere werknemers.
 
Onze rol werkt risicoverlagend voor bedrijven.
We nemen hen immers op onze payroll en bedrijven kunnen hen flexibel inschakelen. Bovendien worden ze begeleid door specialisten. Anderzijds krijgen de vijftigers zelf de zekerheid waar ze op dat moment in hun loopbaan naar op zoek zijn. Plus de kans om hun kennis te delen. De mogelijkheden zijn functie- en sectoroverschrijdend.

Hoe werkt het?

USG Professionals zet in op de tewerkstelling van 50-plussers vanuit:

  • Consultancy: delen van expertise en kennis
  • Teaming up: pooling van 50-plusser en jonge werknemer
  • Freelancers op projecten
  • Coaching: begeleiding en training vanuit expertise
  • Aanwerving ontslagen 50-plusser in opzegperiode
  • Projectmanagement
  

Neem voor meer informatie contact op met
Inge Tiebos via inge.tiebos@usgprofessionals.be.

Copyright 2015 USG People